• александар литовски

Од онаа страна на среќата

Како било да се размислува за она што го проживеавме во последните триесетина години, надвор од какво било сомневање е дека тоа е негација на принципите на рамноправноста и хуманизмот, негација да живееме како слободни луѓе со меѓусебно разбирање и толеранција. Ја уништивме веќе познатата и, донекаде, во практика применувана калобиотика, односно вештината за убаво, здраво, …

Од онаа страна на среќата Read More »