Seancat e Këshillit po kthehen në vendtakim të individëve, pohon Komuna e Karposhit

seancat e këshillit duhet të jenë të përgatitur mirë, për të diskutuar pikat serioze të rendit të ditës nga të cilat do të përfitojnë qytetarët dhe axhendën e propozuar, siç shpjegohet nga Komuna e Karposhit dhe synimet e disa këshilltarëve as për së largu nuk përputhen me nevojat e banorëve të Karposhit. Pikërisht për ato arsye, siç pretendojnë nga atje, kryetari si propozues i rendit të ditës i ka tërhequr të gjitha pikat që ishin planifikuar për seancën e Këshillit të Komunës së Karposhit, të caktuar për të premten.

Komuna e Karposhit me keqardhje thekson se edhe pas tetë muajve të funksionimit, individë të Këshillit Komunal nuk mund t'i kapërcejnë zhgënjimet e veta dhe anëtarësimin në këtë organ vital të vetëqeverisjes lokale ta perceptojnë si vend për përmbushjen e tekave të tyre. Vendimet më të rëndësishme që janë në interes të qytetarëve të komunës së Karposhit merren në seancat e Këshillit. Fatkeqësisht, qytetarët futen në rreshtin e dytë, kurse seancat e Këshillit dhe ndërhyrjet në rendin e ditës kthehen në shaka të individëve, duke mos marrë parasysh pasojat për qytetarët dhe vetëqeverisjen lokale - informuar nga Komuna e Karposhit.

Sipas tyre, shqetësimi i disa prej këshilltarëve nuk buron nga joefikasiteti i Këshillit dhe moszgjidhja e problemeve të qytetarëve, por shqetësimi i tyre i vetëm është fakti që për muajin korrik nuk do të marrin paushall prej rreth 20.000 denarë.

Këshilltarët nga "I pavarur për Karposhin - Për mbrojtjen e Karposhit" informoi se kryetari i komunës Stevço Jakimovski në seancën e Këshillit, e cila duhej të mbahej të premten, i ka tërhequr nga rendi i ditës pikat e propozuara nga ai, pa sqaruar pse po e bën këtë. Ata dyshuan se arsyeja ishte propozimi i tyre i dorëzuar: Propozim – Vendim për përgatitjen e ekspertizës për pezullimin e aplikimit për bllokun 08 të DUP-së për tremujorin 3 05 Gradska.

Me qëndrim të ngjashëm ka dalë edhe kryetari i Këshillit. Branko Ristov, i cili theksoi se kryetari po e bën të pamundur një seancë për të dytën herë kur po votohen pikat e DUP-së që nuk janë në interes të tij.

 

Video e ditës