Kushtet për shkarkimin e përmbajtjes

Platforma në internet SlobodenPechat.mk është pjesë e ndërmarrjes mediatike SHOQRIA P PR BOTIM DHE MARKETING - PRINT DOO SHKUP FALAS (EDB-MK4057013522738), e cila ka në portofolin e saj të mëposhtëm:

 • Gazeta ditore më e qarkulluar Sloboden Pecat me të gjitha shtesat e saj, përfshirë shtesën SP Nedelnik, e cila botohet një herë në javë si pjesë e edicionit të fundjavës të gazetës Sloboden Pecat
 • Portali në internet www.slobodenpecat.mk (një nga portalet më të lexuar të informacionit në Maqedoni)
 • Platforma video www.slobodna.tv në të cilën çdo ditë pune transmetohet drejtpërdrejt "Brifing në mëngjes", nën shkopin e redaktorit prof. Sasho Ordanoski.

Informacioni i vendosur përmes mediave tona sigurohet përmes rrjetit të tij gazetaresk si dhe nga disa botues të mediave nga rajoni (përmes marrëveshjeve të rregulluara të bashkëpunimit / të drejtave të autorit) të tilla si:

 • Vijesti.me/ Podgorica / Crna Gora
 • Oslobodjenje.ba/ Sarajevë / BiH
 • Nedeljnik.rs/ Beograd / Serbi
 • Efimerida ton Sintakton / Athinë / Greqi
 • Capital.bg/ Sofje / Bullgari
 • DW.com (Deutsche Welle) / Bon / Gjermani

Disa nga përmbajtjet janë shkarkuar nga shërbimet e mediave të paguara si MIA, BETA, AGJENCIA ANADOLU.

Fotografitë dhe videot përdoren nga burimet e tyre si dhe nga shërbimet e paguara EPA dhe PROFI MEDIA.

Shkarkimi falas i përmbajtjes nga SlobodenPechat.mk jashtë këtyre kushteve lejohet vetëm në marrëveshje të drejtpërdrejtë me redaksinë e SlobodenPechat.mk, përkatësisht me redaktorin përgjegjës.

Shkarkimi falas i lajmeve, kolonave dhe artikujve të tjerë nga SlobodenPechat.mk lejohet në kushtet e mëposhtme:

 • lejohet të shkarkohet maksimumi 30% e përmbajtjes së tekstit
 • në fund të tekstit të shkarkuar, duhet të publikohet fjalia "Lexo tekstin e plotë këtu", dhe me fjalën "këtu" duhet të lidhet (publikohet) një lidhje me tekstin origjinal në SlobodenPechat.mk
 • nëse teksti është i nënshkruar nga një autor i caktuar nga SlobodenPechat.mk, emri i autorit duhet të shënohet në tekstin e shkarkuar
 • titulli i tekstit duhet të fillojë me fjalën "SlobodenPechat.mk" dhe shenjat e pikësimit dy pika
 •  lejohet të shkarkoni maksimumi pesë përmbajtje në ditë.

Shkarkimi i videove dhe fotove lejohet vetëm në marrëveshje me kryeredaktorin e SlobodenPechat.mk.

Personi i cili do të publikojë përmbajtje (lajme, reportazhe ose artikuj të tjerë) jashtë kushteve për shkarkim falas pajtohet që t'i paguajë botuesit të SlobodenPechat.mk një tarifë prej 12.000 denarë për një përmbajtje.

Personi i cili do të publikojë një kolonë jashtë kushteve për shkarkim falas pajtohet që t'i paguajë botuesit të SlobodenPechat.mk një tarifë prej 12.000 denarë për një kolonë. Botuesi do t'ia paguajë atë shumë të plotë autorit të kolonës.

Personi i cili do të publikojë një video ose foto jashtë kushteve për shkarkim falas pajtohet që t'i paguajë botuesit të SlobodenPechat.mk një tarifë prej 12.000 denarë për një video ose një foto. Botuesi do t'ia paguajë atë shumë të plotë autorit.

Për shkelje të këtyre kushteve, botuesi i SlobodenPechat.mk autorizon përfaqësuesin e tij ligjor të marrë masa ligjore kundër shkelësve.

Më sipër nuk vlen për përmbajtjen dhe fotot që Sloboden Pecat shkarkon nga shërbimet me pagesë, si dhe nga botuesit e mediave të listuara në rajon.