Shtyp

Botuesi:

Kompania botuese dhe e marketingut
SHTYPI FALAS DOO SHKUP
rr. “Kalata 13 Nëntori”, GTC, Kati 2, Lokal 12, D.E. 234, 1000 Shkup
tel. +389 2 551 1763/4
e-mail: [email mbrojtur]

Menaxherët:

Miroslav Jovanoviç

Ujku Dejan

Drejtori i medias dhe kryeredaktori i shërbimit mediatik:

Miroslav Jovanoviç

e-mail: [email mbrojtur]

Redaktori përgjegjës i shërbimit mediatik SLOBODEN PECHAT:

Jeanne P. Bozinovska

e-mail: [email mbrojtur]

Kryeredaktor i botimit të shtypur të VUL FALAS:

Zlate Lozanovski

e-mail: [email mbrojtur]

Edicioni në internet SLOBODENPECHAT.MK
www.slobodenpecat.mk

tel. +389 2 5511 764
e-mail: [email mbrojtur]

Redaktor përgjegjës i ueb portalit www.slobodenpecat.mk:

Valentina Angelovska

e-mail: [email mbrojtur]

Redaktor:

Dejan Andonovi.

Redaksia:

Fidan Kominovski

Katerina Stevovska

Borjan Bojçev

Kristina Ivanovska

Ana Trifunovski

Agnesa Cavoli

Jovana Savevska

Stefan Krsteski

Video produksion i shërbimit mediatik SLOBODEN PECHAT

Redaktori përgjegjës:

Marina Damceska

e-mail: [email mbrojtur]

Post-produksioni dhe grafika:

Anton Andov

Nikolla Kolev

Fotografi:

Dragan Mitreski

Meto Zdravev

Bashkëpunimi ndërkombëtar:

Dejan Srbinovski

e-mail: [email mbrojtur]

Lektori:

Teodora Ciklevska

Përfaqësuesi ligjor: Firma Ligjore Pepeljugoski