marketing

Edicioni i shtypur:

Gazetë e përditshme VUL FALAS
telefoni: +389 2 5511 764
e-mail: [email mbrojtur]

Margarita Jovanoviç
tel: 078 337 388
e-mail: [email mbrojtur]

Aneta Parmacka Minincic
tel: 071 744 688
e-mail: [email mbrojtur]

Shkarkoni listën e çmimeve për botimin e shtypur.

Neguaritë në shtyp:

Sanja Ristovska
tel: 072 229 255
e-mail: [email mbrojtur]

Shkarkoni listën e çmimeve për nekrologji.

Ueb portali slobodenpecat.mk:

Dejan Zivkovic
telefoni: 070 252 199
e-mail: [email mbrojtur]

Valentina Tasheva
telefoni: 072 443 815
e-mail: [email mbrojtur]

Shkarkoni listën e çmimeve për reklamat në ueb (MKD)
Lista e çmimeve (Anglisht)

Uebfaqe TV falas:

Dejan Zivkovic
telefoni: 070 252 199
e-mail: [email mbrojtur]

Valentina Tasheva
telefoni: 072 443 815
e-mail: [email mbrojtur]

www.slobodna.tv

Shkarkoni listën e çmimeve për reklamat.