• жени

Жените во ИТ секторот заработуваат помалку од нивните машки колеги

Технологијата, како најбрзо растечка индустрија, нуди плејада на можности за оние кои се заинтересирани за неа. Сепак, за жените тоа е сè уште терен со значителни пречки. Иако ИКТ секторот во нашиот регион, како и во светот, бележи брз раст и отвора бројни можности за економски и социјален развој, практиката покажува дека тие често остануваат …

Жените во ИТ секторот заработуваат помалку од нивните машки колеги Read More »