• состанок

Скопје домаќин на состанокот за националните архиви од поранешна СФРЈ

Ќе бидат анализирани досегашните резултати и можностите за дигитализација на нашето заедничко архивско наследство, како и наоѓање можности за финансирање заеднички проект за дигитализација. Директорот на Државниот архив, Емил Крстески, е именуван од Владата на Република Северна Македонија за овластен претставник во Заедничкиот комитет за сукцесија за архивите, а притоа воедно е домаќин на настанот. …

Скопје домаќин на состанокот за националните архиви од поранешна СФРЈ Read More »