• млади

Анкета на ИКС: Една четвртина од младите се загрижувачки пречесто на социјалните медиуми

Младите почесто пасивно ги консумираат вестите, односно почесто наидуваат на вести додека прават други работи отколку што активно ги бараат и ги проверуваат информациите. Читањето вести често ги предизвикува да ги споделуваат усно или онлајн со пријатели и колеги и да ги читаат коментарите од други луѓе на вестите на социјалните медиуми, а поретко практикуваат …

Анкета на ИКС: Една четвртина од младите се загрижувачки пречесто на социјалните медиуми Read More »