• македонско малцинство

Центарот на македонскиот јазик во Грција официјално регистриран од судските власти во земјата

Центарот за македонски јазик во Грција со задоволство објавува дека официјално е регистриран како невладина организација (НВО) од страна на судските власти во Грција. Барањето за регистрација на организацијата беше одобрено од страна на судот на 28 јули 2022 година, додека одлуката беше објавена во Билтенот за судски одлуки и публикации на 7 ноември 2022 …

Центарот на македонскиот јазик во Грција официјално регистриран од судските власти во земјата Read More »