Во објекти со површина помала од 20 метри квадратни може да пазарува само едно лице

Владата на Република Северна Македонија денеска донесе Уредба за примена на законот за трговија за време на вонредна состојба, соопшти владината прес-служба.

Со оваа Уредба во листата трговски објекти се додава зборот „дуќани” и се утврдува дека во објектите во кои се врши трговија на мало, истовремено може да пазаруваат најмногу по едно лице на површина од секои 20 метри квадратни, а во објектите со површина помала од 20 метри квадратни може да пазарува само едно лице.

Трговецот е должен да обезбеди заштитна опрема (маски и ракавици) за вработените лица во објектот, а вработените лица се должни заштитната опрема да ја носат постојано во текот на работното време.

Владата исто така денеска ја донесе и Уредбата со законска сила за примена на Законот за поштенските услуги за време на вонредна состојба, со која се утврдува дека за поставување ред и дисциплина при влез, во внатрешноста и при излез од капацитетите и објектите во кои се даваат поштенски  услуги, за време на траење на вонредната состојба, ќе се применуваат одредбите од оваа уредба со законска сила.

Видео на денот