Уставен суд утре повторно ќе расправа за неработната недела

Фото: МИА

Уставниот суд за утре ја одложи 38 седница на која меѓудругите точки треба да се оцени и уставноста на измените на Законот за работни односи, кои се однесуваат на неработната недела. Судот расправаше за овој случај на седница која се одржа на 14 септември годинава, но одлука не беше донесена поради недоволно мнозинство гласови.

Подносител на иницијативата е Стопанската комора на Македонија, кој смета дека оспорениот закон кој се однесува на уредување на работата во недела е спротивен на слободата и пазарот на претприемништво, темелните вредности и еднаквоста на граѓаните.

Во иницијативата се наведува дека Законот за изменување и дополнување на Законот за работните односи го уредува користењето на неделен одмор преку воведување на забрана за работа во недела и притоа таксативно ги набројува исклучоците на одредени дејности кај кои неделниот одмор може да се користи во друг ден во неделата и се укажува дека ова законско решение не е во полза ниту на економските субјекти, ниту на работниците и директно задирало во темелните вредности на уставниот поредок на државата.

Според подносителот со ова законско решение работодавачите од економските дејности на кои им се забранува работа во недела (неметалните минерални производи) и имаaт еднаква правна положба од аспект да ги намируваат данокот и другите јавни давачки кон државата кои се утврдени со закон и се ставени во нееднаква правна положба со работодавачите од економските дејности на кои им е дозволено да работат во недела, од аспект да остваруваат приходи и добивка.

Освен оваа точка на дневниот ред на 38 седница на уставниот се предвидени и други седум предмети. Од Судот известија дека шест од предметите се со исцрпена дискусија и се во фаза на гласање бидејќи претходно не добиле мнозинство гласови.

Видео на денот