УЈП: Во 2018 година највисоката просечна бруто плата изнесувала 249.000 евра месечно

Највисока просечна бруто плата во 2018 година била исплатена во здравството и изнесувала 249.000 евра месечно. Втора по висина е просечната плата од 231.683 евра месечно, а третата е 187.971 евра.

Овие податоци ги презентираше УЈП.

Според податоците најмногу пријавени други приходи, надвор од плата, пријавил скопјанец, и тие на годишно ниво изнесуваат 1.939.332 евра.

– На листата највисоко рангирани бруто плати се најдоа и платите исплатени во секторот трговија со тутун и тутински производи, компјутерско програмирање, производство на метални производи,
аптеки и изградба на станбени и нестанбени објекти. Највисокото лично примање по друг основ изнесува 119.268.921 денар на годишно ниво на граѓанин од Скопје. Во 2018-та година е остварен највисок износ на капитална добивка во последните 10 години, односно скопјанец по основ на
капитална добивка остварило вкупно 841.164.000 денари бруто приход – кажа Лукаревска.

Видео на денот