• Туристичко-угостителскиот сектор

Ќе се дигитализира туристичко-угостителскиот сектор

На денешната седница Владата ја усвои информацијата за креирање, реализација и имплементација на соодветен информациски систем за дигитализација на туристичко-угостителскиот сектор е-туризам. Според Агенцијата за промоција и поддршка на туризмот целта на овој информациски систем за дигитализација на дел од услугите во овој сектор е креирање на национална дигитална алатка за собирање податоци на давателите …

Ќе се дигитализира туристичко-угостителскиот сектор Read More »