• наташа габер дамјановска

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Наташа Габер Дамјановска: Кандидатот за судија и обвинител мора има личен интегритет и морал

За да биде правдата во општеството видлива и граѓаните реално да ја живеат се потребни судии што ќе знаат да ги применуваат законите и да не подлегнуваат на притисоците. За таа цел да биде остварена Северна Македонија пред 15 години ја формира Академијата за судии и јавни обвинителим според методологија соодветна на искуството на европските …

ВИДЕО ИНТЕРВЈУ | Наташа Габер Дамјановска: Кандидатот за судија и обвинител мора има личен интегритет и морал Read More »