ХУМАНИСТИЧКА соработка: Националната галерија потпиша меморандум со ПОУ „Иднина“

Националната галерија на РС Македонија со години наназад несебично ја искажува својата општествена одговорност со подавање рака на тие на кои им е најпотребна. Преку едукативен пристап Националната галерија со години наназад таргетира и анимира деца од ранливите групи, со различен спектар на попреченост во синергија со ученици од редовниот курикулум. Овие културолошко-социјални и инклузивни …

ХУМАНИСТИЧКА соработка: Националната галерија потпиша меморандум со ПОУ „Иднина“ Read More »