Ревизорите со забелешки на финансиското работење на Националната филхармонија

Државниот завод за ревизија ги објави конечните ревизорски извештаи на Националната установа филхармонија на Република Северна Македонија за 2020 година. Како што наведува ДЗР извршена е ревизија на финансиските извештаи заедно со ревизија на усогласеност на Национална установа Филхармонија на Република Северна Македонија на сметката на основен буџет (603) за 2020 година. – Со извршената …

Ревизорите со забелешки на финансиското работење на Националната филхармонија Read More »