Tag : моја заедница моја визија

Вести Скопје

Сензори на најзагадени локации и ресурсен центар за самохрани родители се дел од проектите претставени на форумот „Моја заедница, Моја визија“

Слободен печат
Поставување сто сензори на критичните локации во Скопје каде има најмногу загадување, формирање ресурсен центар за самохрани родители, поставување градски компостари за редуцирање на отпад,...