• литовски

Нам ни се потребни луѓе…

Човек на човека му е волк затоа што условите во кои поволчил биле животински. Во нашите, македонски (а, попатно кажано и глобални) ѕверски услови, некои национал-фашистички лудаци се спремни да го запалат сопствениот покрив над глава, та затоа треба наша главна задача да биде политичката акција за припитомување на оѕвереноста на луѓето. Припитомување до меѓучовечка …

Нам ни се потребни луѓе… Read More »