Стопанската комора на Македонија бара за образованието да се одвојат пет проценти од БДП

Стопанската комора на Македонија бара да се зголемат средствата од Буџетот за финансирање на образованието од сегашните 3,7 проценти од БДП на 5 проценти од БДП. Со повеќе средства за финансирање на образованието ќе се одвојуваат повеќе пари по ученик, ќе се инвестира повеќе во условите за подобрување на образовниот процес и ќе се зголемат …

Стопанската комора на Македонија бара за образованието да се одвојат пет проценти од БДП Read More »