Меѓу другото, Хрватска извезува и кал, слама и лисја

Меѓу другото, Хрватска извезува и кал, слама и лисја

304
SHARE

Само 15% од компаниите во Хрватска извезуваат нивни производи, но во исто време, кај нив се вработени 52% од вкупниот број на вработени лица во секторот за производство.

Интересен е податокот дека Хрватска во Унгарија извезува кал и тиња, што настанува со пречистување на отпадните води. Поради големиот број пречистителни станици, исфрлањето на нуспродуктите било проблем,

Само во Загреб годишно се одлагаат 50 илјади тони тиња. Во Унгарија влегуваат и до 100 тона тиња дневно, каде се користи за рекултивација на подрачјата уништени од рудници, депонии и пепел од термоелектрани.

Според хрватскиот Завод за статистика, Хрватска извезува и животински црева и други внатрешни органи, кожа од птици и други делов од прици, како и свежи и суви лисја, гранки, слама и вински талог.

Во зависност од „производот“, Хрватска заработува од неколку илјади до неколку милиони евра.

NO COMMENTS

LEAVE A REPLY