Në muajin prill, 73,7 për qind e energjisë elektrike të konsumuar ishte prodhuar në vend

Linja e energjisë elektrike / Foto: EPA

Prill 2022, konsumi total sipas llojeve të energjisë në vend ishte: 626 982 MWh energji elektrike, 7.339 mil. nm3 gaz natyror, 485 ton qymyr dhe 350 ton produkte nafte, sipas te dhenave nga Enti Shtetëror i Statistikave.

Prodhimi i brendshëm bruto i energjisë elektrike merr pjesë me 73.7% në konsumin e brendshëm bruto, ndërsa 97.4% e konsumit të përgjithshëm të thëngjillit përdoret për prodhimin e energjisë elektrike.

Video e ditës