Gjithsej 2021 studentë të regjistruar në vitin akademik 2022/51

Studentët / Foto: EPA

Në vitin akademik 2021/2022 në vend janë regjistruar gjithsej 51 studentë, që paraqet një rritje prej 510 për qind krahasuar me vitin e kaluar akademik.
Numri i studenteve të regjistruara është 29 ose 823 për qind, njoftoi sot Enti Shtetëror i Statistikave.

Numri më i madh i studentëve (82,6 për qind) janë regjistruar në institucionet e arsimit të lartë shtetëror, ndërsa 16,8 për qind janë regjistruar në institucionet e arsimit të lartë privat.

Në vitin e parë të studimeve, në këtë vit akademik janë regjistruar 13 studentë ose 434 për qind, ku përfshihen studentët që regjistrohen në vitin e parë për të dytin, të tretën dhe disa herë.

Video e ditës