Qeveria shqyrtoi informacionin se një Plan i ri Kombëtar ka filluar të zhvillohet për mënyrën e menaxhimit të cilësisë në administratë

Administrata / Foto: MPB

Në seancën e sotme të 85-të, Qeveria shqyrtoi Informatat për fillimin e zhvillimit të Planit të ri Kombëtar për Menaxhimin e Cilësisë në Sektorin Publik në Republikën e Maqedonisë së Veriut 2023-2025, të përgatitur nga Ministria për Shoqëri Informative dhe Administratë (MIOA). .

Plani i ri Kombëtar synon të përmirësojë shërbimet e ofruara nga institucionet qeveritare nëpërmjet ndërtimit të një shërbimi civil efikas, modern dhe transparent që do të sigurojë një cilësi të lartë pune.

- Iniciativa të tilla dhe praktika moderne në zbatimin e standardeve ndërkombëtare të cilësisë në menaxhim pritet të integrohen në të gjitha politikat e qeverisë në të ardhmen dhe të bëhen imperativ në të gjitha institucionet publike, njofton Shërbimi për shtyp i qeverisë.

Siç thuhet në njoftimin nga seanca e qeverisë, Ministria e Shoqërisë Informative dhe Administratës filloi përgatitjen e një Plani të ri Kombëtar për Menaxhimin e Cilësisë në Sektorin Publik për periudhën 2023-2025 me mbështetjen e Qendrës Rajonale për Menaxhimin e Cilësisë nga Shkolla Rajonale për Administratën Publike (ReSPA).

Video e ditës