VIDEO | Lukarevska: Nga viti i ardhshëm do të rritet kufiri i rimbursimit të TVSH-së

Sanja Lukarevska
Sanja Lukarevska / 1 korrik 2022 / Foto: Screenshot, Facebook

Me masën “TVSH-ja ime” në tri vitet e kaluara janë kthyer 4,2 miliardë denarë ose afro 68,3 milionë euro, njofton drejtori i IRS-së. Sanja Lukarevska në konferencën e sotme për shtyp me temën “Tri vjet ‘TVSH-ja ime’”.

Sipas Lukarevskës, masa “TVSH-ja ime” ka ndikim serioz të drejtpërdrejtë në përmirësimin e buxhetit familjar, rritjen e numrit të faturave të lëshuara, frenimin e ekonomisë gri dhe konkurrencën e pandershme.

Bëhet me dije se aplikacioni ka filluar me 212 shfrytëzues, ndërsa sot ka afër 776, si dhe se sipas rajoneve më së shumti llogaritë fiskale të skanuara janë në Shkup, 460 milionë.

Ai bëri të ditur se pjesa më e madhe e faturave janë të skanuara nga pikat e karburanteve, tregjet e vogla dhe të mëdha, farmacitë, dyqanet e veshjeve dhe të produkteve të bardha, ndërsa numri më i madh i përdoruesve janë femra.

“Femrat përdorin më shumë aplikacionin ‘My TVSH’. Deri në fund të muajit maj të këtij viti, 245 përdorues femra, ndërsa 924 ishin meshkuj. Është kënaqësi që qytetarët e pranuan aplikacionin nga të gjitha moshat, nga 212 deri në 598 vjeç”, tha Lukarevska.

Ai shtoi se përdoruesi më i vjetër i aplikacionit është nga Radovishi dhe është 98 vjeç.

“Të ndarë sipas strukturës moshore, 1808 qytetarë që kanë skanuar 1,4 milionë fatura janë nën moshën 18 vjeç, ndërsa 90 qytetarë janë nga 829 deri në 19 vjeç dhe kanë skanuar 30 milionë fatura fiskale, 113 qytetarë të moshës nga 2 deri në 118 vjeç. milionë fatura dhe 085 milionë fatura fiskale janë skanuar nga 31 40 qytetarë të moshës 177,3 deri në 176,9 vjeç. Qytetarët e moshës 104 deri në 695 vjeç kanë skanuar 41 milionë fatura fiskale, ndërsa 50 qytetarë mbi 51 vjeç kanë skanuar 60 milionë fatura fiskale gjatë tri viteve të fundit”, sqaroi Lukarevska.

Ai informon se në periudhën e ardhshme në koordinim me Ministrinë e Financave do të paraqesin propozim për ndryshimin e Ligjit për kthimin e një pjese të TVSH-së personave fizik. Me këtë ndryshim synohet rritja e kufirit të rimbursimit nga 1 janari 2023, në mënyrë që në vend të 1800 denarë për tremujor, qytetarët të mund të marrin shumën maksimale prej 2100 denarë.

Sipas Lukarevskës, kjo do të jetë një nxitje edhe për qytetarët edhe për kompanitë, njëri të kërkojë dhe tjetri të lëshojë fatura fiskale.

Ai bën thirrje që të përditësohen rregullisht ndryshimet e të dhënave.

“Në këtë mënyrë vetëm të dhënat e sakta dhe të vlefshme do të mundësojnë pagesën në kohë të një pjese të taksës së TVSH-së. Inkurajoj qytetarët që ende nuk e përdorin këtë aplikacion t'i bashkohen familjes së përdoruesve, gjë që do të krijojë mundësi për fonde shtesë në buxhetet e tyre”, tha drejtoresha e IRS.

Ai tha se për muajin maj, 6 punëdhënës për 250 punëtorë kanë dorëzuar kalkulimet e deputetëve dhe nuk kanë paguar pagat e punëtorëve, ndërsa 16 punëdhënës për 722 punëtorë nuk kanë dorëzuar kalkulime brenda afatit të përcaktuar me ligj.

“Si më parë, ne ndërmarrim atë që është në kompetencën tonë, bëjmë paralajmërime pas skadimit të atij afati, bllokojmë bankat, njoftojmë menjëherë Inspektoratin Shtetëror të Punës për kontrolle të koordinuara, tashmë e kemi dorëzuar atë listë të kompanive dhe kemi ka paraqitur zgjidhje për përcaktimin zyrtar të borxhit për shkak të kalkulimit të pakonkuruar të deputetit”, tha Lukarevska.

Ai vlerësoi se është për të ardhur keq që të dhëna të tilla duhet të publikohen çdo muaj, në vend që të ketë një pasqyrë më të qartë

Video e ditës