Shakaja e ditës: Jeta funksionon

Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Një burrë ka 3 funksione kryesore të jetës:
1. Për të mbajtur Familjen
2. Për të mbrojtur Atdheun
3. Të ushqehet, që të mos hidhet...

Video e ditës