Shakaja e ditës: Patentë shoferi

Shaka e ditës
Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Një polic ndalon një makinë dhe i thotë shoferit:
– Zotëri, ajo që po vozit nuk mund të quhet makinë.
Shoferi:
- E di, prandaj nuk kam patentë shofer.

Video e ditës