Shakaja e ditës: Test

Shaka e ditës
Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Drejtori i shkollës ka thirrur për intervistë babanë e Trpes.
“Djali yt po kopjonte nga nxënësi më i mirë i klasës”, i tha drejtori.
- A je i sigurt? Pyeti babai i Trpes së vogël.
- Jam i sigurt, sepse studenti në pyetjen e parë ka shkruar "nuk e di", dhe djali juaj - "as unë".

Video e ditës