Shaka e ditës: Divorci

Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

– Cila është arsyeja kryesore e një divorci?
- Martesa!

Video e ditës