Shakaja e ditës: Politikan

Shaka e ditës
Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Mësuesja i thotë Trpesë së vogël:
– Prit, thuaj foljen vjedh në kohën e ardhme?
- Do të jem politikan!

Video e ditës