Shakaja e ditës: Funerali

Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Profesori:
– Çfarë ndodhi pas vdekjes së Napoleonit??
Studenti:
– Funeral profesor!
Profesori:
- Atëherë, ejani tek ai në gusht për 40 ditë!

Video e ditës