Shaka e ditës: Njeri i fjalës

Shaka e ditës
Shaka e ditës / Foto: Arkivi i Shtypit të Lirë

Qiramarrësi i drejtohet pronares:
- Më falni, nuk do të mund ta paguaj qiranë këtë muaj.
“Ti ma the herën e fundit”, i tha ajo.
Qiramarrësi përgjigjet:
- Po, ashtu, e thashë dhe e shihni që po e mbaj fjalën!

Video e ditës