• universitet

Manifestimi “Ditët e letërsisë maqedonase” do të mbahet në Fakultetin Filologjik në UKIM në Shkup.

Fakulteti Filologjik “Bllaze Koneski” pranë Universitetit “Sht. Kirili dhe Metodi" në Shkup këtë javë do t'ia kushtojë letërsisë maqedonase. Edicioni vjetor i manifestimit "Ditët e letërsisë maqedonase" do të organizohet nga Departamenti i Letërsisë dhe Kulturës Maqedonase. Programi përfshin leksione nga profesorë eminentë nga vendi dhe jashtë vendit dhe një event përmes...

Manifestimi “Ditët e letërsisë maqedonase” do të mbahet në Fakultetin Filologjik në UKIM në Shkup. Lexo më shumë »