Lajme në sferën e pagesave nga 1 janari - Këshilli i Bankës Popullore miratoi 12 akte nënligjore

Këshilli i Bankës Popullore miratoi një sërë aktesh nënligjore që funksionalizojnë kornizën e re ligjore në sferën e pagesave të përcaktuara me Ligjin për shërbimet e pagesave dhe sistemet e pagesave, zbatimi i të cilave do të fillojë më 1 janar 2023. - Aplikimi i kuadrit të ri ligjor pritet të forcojë konkurrencën në tregun e shërbimeve të pagesave, duke...

Lajme në sferën e pagesave nga 1 janari - Këshilli i Bankës Popullore miratoi 12 akte nënligjore Lexo më shumë »