• komuna e Gazi Babës

Ghazi Baba jep pesë bursa për tekste me nevoja të veçanta arsimore

Komuna e Gazi Babës ka shpallur thirrje publike për ndarjen e pesë bursave për nxënësit me nevoja të veçanta arsimore që studiojnë në shkollat ​​fillore komunale për vitin akademik 2023/2024. Shuma e bursës është 3.000 denarë në muaj pa taksë personale, të cilën e llogarit dhe e paguan Komuna e Gazi Babës. Bursa do të paguhet nga i pari në të pestin gjatë...

Ghazi Baba jep pesë bursa për tekste me nevoja të veçanta arsimore Lexo më shumë »