• nbrsm

Takimi Bankë Popullore-Banka Botërore: Banka Popullore do të vazhdojë me zbatimin e suksesshëm të reformave në sektorin financiar

Në vitet e fundit, është bërë përparim i mëtejshëm i rëndësishëm në forcimin e sektorit financiar. U miratua Ligji për Stabilitetin Financiar, i cili i dha Bankës Popullore mandat makroprudencial dhe në të njëjtën kohë u vendosën mekanizma për forcimin e koordinimit ndërmjet të gjithë rregullatorëve financiarë, si dhe një kornizë të forcuar për monitorimin e rreziqeve sistemike. Gjithashtu është sjellë…

Takimi Bankë Popullore-Banka Botërore: Banka Popullore do të vazhdojë me zbatimin e suksesshëm të reformave në sektorin financiar Lexo më shumë »