Elezi: Përmes MSIP 300 fëmijë në Zelino do të marrin kushte më të mira për arsimim

Mbi 300 fëmijë në komunën e Zelinos do të marrin kushte më të mira për arsimim, përmes rindërtimit të shkollës në fshatin Palatica, ndërsa popullata lokale do të marrë infrastrukturë më të mirë përmes rindërtimit të rrugëve lokale Grupchin dhe Novo Selo. Përmes Projektit të Përmirësimit të Shërbimeve Komunale - MSIP, i zbatuar nga Ministria e Financave me mbështetjen e Botës

Elezi: Përmes MSIP 300 fëmijë në Zelino do të marrin kushte më të mira për arsimim Lexo më shumë »