Komercijalna banka është e para në vend që prezanton kartat e pagesave me prekje, akses më të lehtë në financa për personat me dëmtim të shikimit.

Ka filluar zëvendësimi i kartave të zakonshme të pagesave të debitit dhe kreditit me ato të prekshme, të prezantuara për herë të parë në vend nga Komercijalna banka. Këto karta mbi të gjitha duhet të ndihmojnë personat e verbër dhe personat me shikim të dëmtuar që t'i identifikojnë më lehtë, janë më të sigurta dhe më e rëndësishmja deri në fund të vitit do të...

Komercijalna banka është e para në vend që prezanton kartat e pagesave me prekje, akses më të lehtë në financa për personat me dëmtim të shikimit. Lexo më shumë »