• koronavirus

Masat e Komisionit për Sëmundje Infektive nuk janë diskriminuese, vlerëson Rrjeti për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi.

Rrjeti për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi konsideron se masat e propozuara të Komisionit për Sëmundje Infektive janë të nevojshme dhe nuk janë diskriminuese sepse kanë për qëllim mbrojtjen e shëndetit publik. - Si organizata të përkushtuara për mbrojtjen e të drejtave të njeriut, ne besojmë se masat më të rrepta për të siguruar një mbulim më të madh të imunizimit janë të pashmangshme nëse synojmë…

Masat e Komisionit për Sëmundje Infektive nuk janë diskriminuese, vlerëson Rrjeti për Parandalim dhe Mbrojtje nga Diskriminimi. Lexo më shumë »