“Car Boris” dhe “Ivan Mihailov” nuk i kanë kushtuar vëmendje ligjeve, deri më tani nuk kanë kërkuar ndryshim emrash në Regjistrin Qendror.

Shoqata e qytetarëve të Manastirit “Ivan Mihailov” dhe Ohri “Car Boris” nuk e respektojnë Ligjin për shoqata dhe fondacione, as vendimin e Komisionit për mbrojtje nga diskriminimi dhe nuk kanë dorëzuar dokumentacion në Regjistrin Qendror të Maqedonisë. ndryshojnë emrat e tyre. - Deri më tani përfaqësuesit ligjorë të shoqatave të përmendura nuk kanë...

“Car Boris” dhe “Ivan Mihailov” nuk i kanë kushtuar vëmendje ligjeve, deri më tani nuk kanë kërkuar ndryshim emrash në Regjistrin Qendror. Lexo më shumë »