• kilogramë

Në Shqipëri mishi hahet gjithnjë e më pak, blegtoria është në rënie të lirë

Shqipëria, Maqedonia e Veriut, Moldavia dhe Turqia janë në vendin e fundit për konsumin e mishit në Evropë. Spanjollët hanë më shumë mish, 99 kilogramë për person në vit. Shqiptarët konsumojnë çdo vit 39 kilogramë mish, pra 3,2 kilogramë në muaj ose afër 750 gram në javë. Kjo sasi është më e ulëta në Evropë. Por cilat janë arsyet për të cilat qytetarët pranojnë se...

Në Shqipëri mishi hahet gjithnjë e më pak, blegtoria është në rënie të lirë Lexo më shumë »