• interesi

Për sa kohë normat e larta të interesit do të ngadalësojnë rritjen ekonomike?

Normat e larta të interesit ngadalësojnë rritjen ekonomike, sepse nuk ka investime dhe konsum. Prandaj të gjithë pyesin se kur bankat qendrore më të mëdha në botë mund të fillojnë me të ashtuquajturin lehtësim monetar, pra me uljen e normave të interesit. Shumë shtrojnë pyetjen se cili është prioriteti për secilën ekonomi. A e ul inflacionin nëpërmjet normave të larta të interesit apo...

Për sa kohë normat e larta të interesit do të ngadalësojnë rritjen ekonomike? Lexo më shumë »