• dizajni

KSP “Centar-Jadro” në “Bukva” do të promovojë librin “Në dialog”

Më datë 25 mars, në orën 20, në kafenenë “Bukva”, KSP “Centar-Jadro” do të promovojë librin “Në dialog, program artistik vizual dhe i aplikuar i KSP Centar-Jadro (2020-2021”). Libri “Në programin e dialogut, artit pamor dhe aplikativ të KSP Centar-Jadro (2020-2021”) përmban transkriptet e sublimuara nga prezantimet dhe bisedat me dhjetë artistë pamor maqedonas (Velimir Zernovski, Slavica…

KSP “Centar-Jadro” në “Bukva” do të promovojë librin “Në dialog” Lexo më shumë »