Këshilli Gjyqësor nuk uli normat mujore të gjyqtarëve

Edhe pse gjykatat në Maqedoni punojnë në kushte të këqija, me mungesë të theksuar të gjyqtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional, Këshilli Gjyqësor nuk e zvogëloi numrin indikativ të lëndëve që një gjyqtar duhet t'i zgjidhë në muaj në gjykatat themelore, gjykatat e apelit, gjykatën administrative, Gjykata e Lartë Administrative dhe Gjykata e Lartë për vitin 2024. Komisioni tre anëtarësh i Këshillit dha...

Këshilli Gjyqësor nuk uli normat mujore të gjyqtarëve Lexo më shumë »