• Amerikë

Ekonomia amerikane u ngadalësua në fund të vitit 2022

Rritja në ekonominë amerikane u ngadalësua në tremujorin e katërt të 2022, nën presionin e rritjes së normave të interesit që uli konsumin dhe ngadalësoi eksportet, tha Departamenti i Tregtisë në vlerësimin e tij të parë. Në periudhën tetor-dhjetor, produkti i brendshëm bruto real (PBB) është rritur me një për qind krahasuar me të njëjtin...

Ekonomia amerikane u ngadalësua në fund të vitit 2022 Lexo më shumë »