• prokurimi

Qendra për Komunikim Qytetar: Diferenca në çmime për blerjet me Covid deri në 500 për qind!

Vlerat e përllogaritura të prokurimeve publike lidhur me Covid-19 mbetën shumë më të larta se çmimet e tenderit në gjysmën e dytë të vitit 2021, sipas Qendrës për Komunikim Civil (CGK), e cila në raportin e saj thekson problemet dhe rreziqet e korrupsionit në këtë. sferë. "Ka një ofertues ose një ofertues mbetet pas eliminimit të ofertave të tjera në ...

Qendra për Komunikim Qytetar: Diferenca në çmime për blerjet me Covid deri në 500 për qind! Lexo më shumë »