• kolonat

Vajtim për turpin tonë kolektiv

Koha është si një lumë pasionesh: rrjedh e vetëkënaqur, me vështrimin e kthyer drejt vetes, pa treguar interes për brigjet që gjunjëzohet pas, me gjunjë të lagur, lë pas. Koha jonë (maqedonase) është për më tepër dhe e paturpshme. Po të kishte turp, nëntori maqedonas do të ishte mbuluar me një skuqje të turpshme. Dhe sa më i vjetër nëntori ynë…

Vajtim për turpin tonë kolektiv Lexo më shumë »