• shëndetin

Këshilla nga Klinika "Zhan Mitrev": Çfarë është sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK)?

Sëmundja pulmonare obstruktive kronike (COPD) është një grup sëmundjesh të mushkërive që vështirësojnë frymëmarrjen dhe përkeqësohen me kalimin e kohës. Ka dy lloje kryesore: emfizema (prek alveolat pulmonare, si dhe muret ndërmjet tyre) - në këtë lloj ato janë të dëmtuara dhe më pak elastike); dhe bronkitit kronik (mukoza e rrugëve të frymëmarrjes vazhdimisht irritohet dhe...

Këshilla nga Klinika "Zhan Mitrev": Çfarë është sëmundja pulmonare obstruktive kronike (SPOK)? Lexo më shumë »