• argëtim

Shaka e ditës: Diferenca

Mësuesja pyet Trpen e vogël: - Cili është ndryshimi midis një burri dhe një gruaje? Vuan: -Çfarë numri kepuce mbani? Mësuesja: - 38 Vuan: - Po burri juaj? Mësuesja përgjigjet pak e hutuar: -42. - Epo, këtu është dallimi mes këmbëve, përgjigjet Trpe.