• për të udhëhequr

Sot festohet Martiri i Shenjtë i Madh Theodore Tyrone

"Tyron" do të thotë "rekrutë". Shën Theodori sapo kishte hyrë në ushtri, në regjimentin Marmaris, në qytetin e Amasias, filloi persekutimi i të krishterëve nën perandorët Maksimian dhe Maksiminus. Duke qenë se nuk e fshihte se ishte i krishterë, e vunë në gjyq dhe e futën në burg, të mbyllur dhe të vulosur. Vetë Krishti iu shfaq në burg...

Sot festohet Martiri i Shenjtë i Madh Theodore Tyrone Lexo më shumë »