Këshilli Gjyqësor nuk uli normat mujore të gjyqtarëve

Këshilli Gjyqësor / Foto: "Sloboden Pechat" / Dragan Mitreski

Edhe pse gjykatat në Maqedoni punojnë në kushte të këqija, me mungesë të theksuar të gjyqtarëve dhe bashkëpunëtorëve profesional, Këshilli Gjyqësor nuk e zvogëloi numrin indikativ të lëndëve që një gjyqtar duhet t'i zgjidhë në muaj në gjykatat themelore, gjykatat e apelit, gjykatën administrative, Gjykata e Lartë Administrative dhe Gjykata e Lartë për vitin 2024. Komisioni tre anëtarësh i Këshillit ka bërë një propozim unanim që në disa gjykata të zvogëlohet numri orientues i lëndëve dhe në të tjera të rritet, por kryetarja e Këshillit Gjyqësor Vesna Dameva ka kërkuar që propozimet të argumentohen sepse për kategori të caktuara. Ka pasur propozime për zvogëlim të madh të numrit të lëndëve mujore, që sipas Damevës “nuk është në drejtim të drejtësisë më të shpejtë dhe më efikase për qytetarët”.

Kryetari i komisionit, Mirsad Suroi, theksoi se kanë marrë në shqyrtim raportet për fluksin e lëndëve, për zgjidhjen e lëndëve të prapambetura, kompleksitetin e lëndëve të trajtuara nga gjyqtarët etj.

- Baza e propozimit janë raportet nga sistemi AKMIS për shpërndarjen e lëndëve nëpër gjykata, numri i lëndëve me të cilat gjykata e caktuar ka filluar vitin, ka pranuar, zgjidhur dhe lëndë të mbetura, sa gjyqtarë janë duke ushtruar detyrën, numri i gjyqtarët që do të dalin në pension këtë vit. Janë marrë edhe mendime nga gjykatat. Duke marrë parasysh vërejtjet e viteve të kaluara, numrin e zvogëluar të gjyqtarëve, numrin e gjyqtarëve të nevojshëm për procedura efikase, pamundësinë për të siguruar stafin dhe asistencën teknike të duhur për gjyqtarët, veprimet e nevojshme që duhet të ndërmerren nga secili gjyqtar, si dhe ato financiare. dobësitë, besoj se duhen ndryshime, duhet të ketë standardizim real – tha Suroi.

Ai paraqiti një propozim që disa gjykata, si Gjykata e Lartë, Gjykata e Lartë Administrative dhe Apeli, të mbajnë të njëjtin numër orientues të çështjeve dhe për gjykatat e tjera propozoi uljen e normës për kategori të caktuara çështjesh dhe rritjen e saj për të tjera. .

- Para shumë vitesh kam të njëjtat vërejtje për palogjikshmëri në regjistra të ndryshëm gjyqësor dhe kërkoj një pasqyrë realiste. Në gjykata ka një numër të reduktuar gjyqtarësh, disa prej tyre do të dalin në pension. Nuk është faji i tyre që mungojnë shërbime profesionale, kushte të mira pune, dhe dobësia financiare çon në pengesa të mëdha, në mungesë shpejtësie dhe joefikasiteti - tha Suroi.

Kryetarja Dameva tha se edhe ajo simpatizon gjithë gjyqësorin dhe se gjyqtarët bëjnë përpjekje mbinjerëzore në punën e tyre.

- Por le të shohim se çfarë parametrash janë marrë në propozimin për uljen e normave për disa gjykata. Ne duam t'i kënaqim gjyqtarët që të kenë më pak punë, por kemi edhe lëndë të pazgjidhura, drejtësia vonohet, qytetarët nuk mund të vuajnë - tha Dameva.

Kurse nënkryetari Hanif Zendeli tha se që ata si Këshill Gjyqësor të ulin normat duhet të kenë një analizë gjithëpërfshirëse me inspektimin e regjistrave gjyqësorë.

- Ne pakësojmë çdo vit - tha Zendeli.

Anëtarja e këshillit Antoineta Dimovska theksoi se ka shumë palogjikshmëri në normat për gjykata të caktuara.

– Për shembull, për një gjyqtar civil ka një normë prej 20 regjistrimesh të partive politike në muaj. Jeta nuk e mohon se, është e pamundur, ajo normë u vendos kur pati një valë feste. Për më tepër, ka një normë prej 100 çështjesh nga këshilli i falimentimit, i cili nuk ekziston më me ligj dhe duhet të fshihet. Ka propozim që norma për likuidime të zvogëlohet nga pesë në dy në muaj dhe në Gjykatën Themelore Civile Shkup ka aq shumë likuidime gjatë gjithë vitit, kurse në qytetet tjera nuk ka fare. Në banesën e debitorit ka një normë prej 100 rastesh me urdhër të lëshuar për veprime përmbarimore dhe nuk e di nëse në realitet ka dy raste të tilla. Duhet të hiqen palogjikshmëritë në normat e vendosura. Por në këtë moment nuk kemi një analizë të tillë dhe tani për tani le të mbeten normat. Ato janë për udhëzim, nuk janë të detyrueshme, sepse një gjykatës nuk mund të vendos atë që nuk e ka – tha Dimova.

Anëtari i Svetot Sashko Georgiev tha se arsyeton uljen e normave në gjykatat themelore, sepse cilësia duhet të dalë në plan të parë.

- Ne kemi një normë, e cila është një udhëzues për punën e gjyqtarit, por duhet të kemi një mirëkuptim për kushtet në të cilat ata punojnë. Me normat, cilësia bie, sepse gjyqtarët nguten për t'i arritur ato - tha Georgiev.

Anëtari Selim Ademi theksoi se Këshilli Gjyqësor i diskuton çdo vit normat, të cilat, tha ai, janë vetëm orientuese, nuk janë detyrë dhe asnjë gjyqtar nuk dënohet nëse nuk i përmbush ato.

- Qëndrimi im është që të njëjtat norma duhet të mbeten edhe tani. Unë sugjeroj që të mendojmë nëse tashmë duhet të ketë norma, sepse gjyqësori nuk është matematikë, ne kemi nevojë për gjykime. Ka ardhur koha kur gjyqtarët nuk duhet të kenë numër, por lëndë të forta – tha Ademi.

Dhe Loreta Georgieva tha se gjyqtarët nuk duhet të ngarkohen me norma, por cilësia e vendimmarrjes duhet të jetë prioritet i tyre, por kjo është e paraparë me ligj dhe norma është një nga parametrat me të cilat Këshilli vlerëson punën e gjyqtarëve. .

– Gjyqësori nuk është fabrikë, duhet t'i përkushtohemi cilësisë së vendimmarrjes. Të punojmë me propozime për ndryshimin e ligjit - tha Georgieva.

Dimova iu përgjigj se ndonëse normat janë orientuese, ato megjithatë merren si parametër fiks gjatë vlerësimit.

- Dhe le të pranojmë që norma e orientimit është futur për shkak të gjyqtarëve dembelë. Nëse nuk do të ishte, disa gjyqtarë nuk do të vendosin as dy raste - tha ajo.

I dashur lexues,

Qasja jonë në përmbajtjen e internetit është falas, sepse ne besojmë në barazinë në informacion, pavarësisht nëse dikush mund të paguajë apo jo. Prandaj, për të vazhduar punën tonë, kërkojmë mbështetjen e komunitetit tonë të lexuesve duke e mbështetur financiarisht Shtypin e Lirë. Bëhuni anëtar i Sloboden Pechat për të ndihmuar objektet që do të na mundësojnë të ofrojmë informacion afatgjatë dhe cilësor dhe Së bashku të sigurojmë një zë të lirë dhe të pavarur që do të jetë GJITHMONË NË ANËN E POPULLIT.

MBËSHTETNI NJË SHTYP TË LIRË.
ME SHUME FILLESTARE 60 DENARË

Video e ditës